Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2017


OFERTA PRACY – nauczyciel do prowadzenia grupy przedszkolnej!

Tęczowe przedszkole specjalne poszukuje nauczyciela do prowadzenia grupy przedszkolnej.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagogika wczesnoszkolna) oraz wykształcenie uzupełniające w zakresie oligofrenopedagogiki – Warunek konieczny

– doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych.

 

Oferujemy:

– pracę w małych grupach;

– atrakcyjne wynagrodzenie ( okres próbny od 3.000 zł brutto );

– zdobycie cennego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert na adres: rekrutacja@tecza.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Nauczyciel – przedszkole

Termin składania ofert: 30.06.2017r.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi a odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.

 

Przedszkolaki na Olimpiadzie :)!

UKS Iskierka

ZSS NR 12 Szczecin

 

 

 

UWAGA!

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2017 r.
Zachodniopomorskie Centrum Opieki Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” będzie NIECZYNNE!

Dyżur pełni Środowiskowy Dom Samopomocy „Tęcza”.

Dzień Dziecka w kolorach Tęczy – fotorelacja!

Dzień Dziecka 2017!
Zadanie współfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

 

OFERTA PRACY – wicedyrektor!

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” zatrudni pracownika do pełnienia funkcji wicedyrektora w obu placówkach oświatowych Stowarzyszenia tj. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ( wyłącznie realizacja opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju )  oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego.

 

Do zadań wicedyrektora Poradni będzie należało w szczególności:

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad specjalistami pracującymi na rzecz Poradni;

– odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg WWR;

– terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami oświatowymi w tym dokumentacji składanej co miesiąc do Wydziału Oświaty w celu otrzymania dotacji;

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi;

– terminowe przekazywanie informacji do MEN za pomocą Systemu Informacji Oświatowej (SIO ).

 

Do zadań wicedyrektora Przedszkola będzie należało w szczególności:

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad personelem pracującym na rzecz Przedszkola;

– odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg kształcenia specjalnego w Przedszkolu;

– terminowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami oświatowymi;

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi;

– terminowe przekazywanie informacji do MEN za pomocą Systemu Informacji Oświatowej (SIO );

– doraźne wsparcie w prowadzeniu grupy związane z absencją nauczycieli.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe pedagogiczne uzupełnione o przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje uprawniające do prowadzenia grupy w przedszkolu specjalnym ( np. oligofrenopedagogika );

– praktyczna znajomość przepisów oświatowych wymaganych w stosunku do placówek takich jak Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Przedszkole Specjalne;

– doświadczenie w samodzielnym kierowaniu placówką oświatową;

– doświadczenie w pracy na stanowisku pedagogicznym/ terapeutycznym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert na adres: rekrutacja@tecza.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Wicedyrektor – praca

 

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie (okres próbny od 4.500 zł brutto).

Termin składania ofert: 31.07.2017r.

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi a odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.

Skip to content