O nas

Kim jesteśmy?

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” powstało z myślą o dzieciach z problemami rozwojowymi.

Z ogromną troską i uwagą staramy się wyjść naprzeciw ich potrzebom, tworząc wyjątkowe miejsce, w którym będą mogły rozwinąć swój potencjał.

Co nas wyróżnia?

Zasady przyjmowania

 • Kwalifikacje dzieci do przedszkola odbywają się w terminach ustalonych przez organ prowadzący tj. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie (dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego w zależności od wolnych miejsc w odpowiednich grupach, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne).
 • Rodzic/Opiekun ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • Kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje zespół specjalistów wraz z dyrektorem Centrum oraz dyrektorem przedszkola.
 • Nowo przyjęte dzieci zapraszane są na dni adaptacyjne (są to zajęcia organizowane przez nauczycielki i psychologa). Celem tych spotkań jest ułatwienie dzieciom przekraczanie progu: dom – przedszkole.
 • Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach poznając personel przedszkola i metody pracy, które są stosowane w placówce.

Dobór dzieci do grup

Przedszkole specjalne realizuje cele zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, uwzględniając specyfikę placówki. Dotyczą one zapewnienia opieki i warunków wszechstronnego rozwoju dzieciom niepełnosprawnym w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Działania pracowników przedszkola ukierunkowane są na stworzenie optymalnych warunków do pełnego rozwoju dziecka. Istotną rolę odgrywa zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniego oddziału.

Zasady funkcjonowania

PLAN DNIA

06.30 – 08.30

 • przyjście dzieci do przedszkola;
 • czas przeznaczony na rozwój zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych;

 

08.30 – 09.00

 • przywitanie się dzieci i nauczycieli, toaleta;
 • śniadanie;
 • ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • praca nad samodzielnością i samoobsługą;

 

09.00 – 11.45

 • zajęcia edukacyjne w grupach;
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer;
 • poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści;
 •  ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego;

 

11.45 – 12.45

 • czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku;
 • obiad;
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych;

 

12.45 – 14.15

 • odpoczynek i indywidualne zajęcia terapeutyczne;
 • nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek itp);

 

14.15 – 15.00

 • przygotowanie do posiłku;
 • podwieczorek;
 • dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków;

 

15.00 – 16.30

 • zabawy rówieśnicze i zajęcia indywidualne;
 • rozchodzenie się dzieci do domu;
 • rozwijanie umiejętności społecznych, zabawy tematycznej i symbolicznej.

 

Statut Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” 

 

Wyżywienie

Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym posiłki w ramach usługi cateringowej. Aktualny na rok szkolny 2023/2024 koszt dziennego wyżywienia dziecka to 18,00 zł brutto.
Dzienny posiłek obejmuje:

 • śniadanie
 • obiad dwudaniowy
 • podwieczorek.

 

Uwzględniamy różnorodne diety: wegetariańska, bezcukrowa, bezglutenowa, bezmleczna, antyrefluksowa, posiłki miksowane.

Skip to content