Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Tęcza"

List do rodziców


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Od wielu lat naszym wspólnym marzeniem było wyremontowanie obiektu, który spełniałby wysokie standardy opieki, diagnozy i rehabilitacji Waszych dzieci a naszych Podopiecznych. W listopadzie tego roku udało się uruchomić placówkę , w której odbywają się już zajęcia rehabilitacyjne, a niebawem, bo już w połowie grudnia, rozpocznie działalność tak długo oczekiwane przedszkole, które kieruje swoją ofertę do dzieci wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Przedszkole uzyskało wpis do placówek oświatowych gminy miasta Szczecin. Placówka posiada pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Rzeczoznawcy Ppoż oraz certyfikaty na materiały wykończeniowe i wyposażenie sal przedszkolnych. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością motoryczną. Opieką przedszkola zostanie objętych 18 dzieci.
Uczestnictwo dziecka w przedszkolu jest nieodpłatne. Organ prowadzący (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”) zapewnia także swoim uczniom nieodpłatne posiłki.
Placówka oferuje swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola na stronie internetowej a także zapraszamy na spotkanie z pracownikami przedszkola.Nie zapominajmy Dziecko to skarb zadbajmy o nie wspólnie!!!Z wyrazami szacunku,
Zarząd Stowarzyszenia

Aktualne informacje

UWAGA - termin składania prac przedłużony!
ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO!

Termin przyjmowania zdjęć został przedłużony do 25.10.2016 r.
Swoje prace mogą zgłaszać osoby poniżej 16 roku życia za zgodą Rodzica!
Zdjęcia wystarczy przesłać na maila konkurs@tecza.org.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Głosowanie publiczności przeprowadzone zostanie w terminie 27.10.2016 do 10.11.2016 r.

Na zwycięzców konkursu czekają:
  • TABLETY;
  • KOSZ ZE SŁODYCZAMI;
  • internetowa galeria zdjęć na portalu Facebook Stowarzyszenia, oraz stronie internetowej kampanii poznaj.tecza.org.pl;
  • unikatowy KALENDARZ NA 2017 ROK z trzynastoma najlepszymi zdjęciami.
  • prezentacja multimedialna ze zwycięskimi pracami, podczas Gali zakończenia projektu w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie.
Nowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.


ZAPRASZAMY!

Najnowsze w galerii

Pasowanie na Przedszkola

1% KRS 0000098680


Zobacz jak działamy!Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie
KRS 0000098680