Metody Pracy

logopeda

 • stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej;
 • Metoda Krakowska;
 • programowanie języka;
 • wczesna nauka czytania metodą sylabową;
 • gesty wizualizacyjne;
 • ćwiczenia lewopółkulowe;
 • terapia funkcji wzrokowych;
 • wybór dominującej ręki;
 • ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • alternatywne metody komunikacji: Makaton, PECS;
 • logorytmika;
 • stymulacja słuchowa;
 • intensywne ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (bierne i czynne);
 • intensywne ćwiczenia oddechowe;
 • masaż twarzy i jamy ustnej.

neurologopeda

 • trening pokarmowy (nauka żucia, połykania);
 • terapia z zakresu wczesnej interwencji;
 • stymulacja jamy ustnej, masaż twarzy;
 • wprowadzenie i stosowanie komunikacji alternatywnej.

psycholog

 • elementy treningu umiejętności społecznych;
 • terapia przez zabawę;
 • elementy bajkoterapii;
 • techniki relaksacyjne;
 • metody aktywizujące, słowne, oglądowe;
 • elementy treningu radzenia sobie z emocjami;
 • terapia przez sztukę;
 • elementy dramy;
 • program aktywności, świadomości ciała, kontakt i komunikacja M. Ch. Knill.

integracja sensoryczna

fizjoterapia

 • neurofizjologiczna Metoda PNF;
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci, oparta na naurofizjologicznych podstawach wg Zukunft Huber;
 • elementy metody Integracji Sensorycznej;
 • metoda neurorozwojowa NDT- Bobath;
 • metoda Vojty;
 • diagnostyka wg Prechtla;
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Kinesiology Taping;
 • terapia tkanek miękkich;
 • terapia punktów spustowych.