Procedura dotycząca zasad tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ujętych w programie podstawy wychowania przedszkolnego – nauczanie zdalne

Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań,w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kliknij w link aby otworzyć – Procedura kształcenia na odległość

Skip to content