Wykorzystanie programów do komunikacji wspomagającej i alternatywnej – MÓWik

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” celem poszerzenia oferty placówki oraz zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia pracy dydaktycznej z podopiecznymi mającymi problemy z mówieniem, zakupiło sprzęt wraz oprogramowaniem w postaci programu MÓWik PRO 1.4a.

MÓWik to oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności. Jest to w pełni polskie Oprogramowanie, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz 9700 symboli.

Jest przeznaczone dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.

Mówik PRO, za pomocą wbudowanego syntezatora mowy wymawia hasła powiązane z symbolami. Mogą to być pojedyncze słowa lub zdania – budowane jako połączenie kilku symboli. Użytkownik otrzymuje gotowe tablice na których umieszczone są najczęściej wykorzystywane słowa, w zależności od potrzeb językowych można wybrać podstawowy lub poszerzony zakres słów.

 

Zalety programu MÓWik:

 • Mówik PRO pozwala na komunikację osób niemówiących lub mających problemy z mówieniem. Jest to szansa na komunikację z otoczeniem w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego – czyli poprzez mówienie. Tablet z oprogramowaniem pomaga osobom niemówiącym nawiązać kontakt werbalny;
 • Zawiera wiele gotowych symboli dzięki którym można przekazać nawet rozbudowane wypowiedzi;
 • Można tworzyć własne symbole i wypowiedzi według indywidualnych potrzeb i dostosowywać aplikację do swych indywidualnych wymagań;
 • Można wybrać głos męski lub żeński. To bardziej naturalne i komfortowe dla osoby komunikującej się jeśli głos syntetyczny odpowiada jej płci;
 • Symbole pogrupowane są w tematyczne tablice, a te mogą być budowane jako elementy powiązane. Dzięki temu nawet duży bardzo liczna baza symboli, nie powoduje problemów w nawigacji i znalezieniu właściwej frazy;
 • Program został stworzony w Polsce i jest bardzo dobrze dostosowany do naszego języka;
 • Można dodawać zdjęcia bez konieczności tworzenia piktogramów. To zapewni szybką rozbudowę MÓWika o nowe symbole;
 • Można regulować tempo wymowy aby dostosować do własnej ergonomii;
 • Osoby, które potrafią pisać (chociażby w ograniczonym stopniu) mogą uruchomić klawiaturę ekranową i na niej wprowadzać wyrazy. Po wpisaniu pojedynczego wyrazu lub całego zdania można uruchomić syntezator mowy, który wypowie na głos tekst znajdujący się na ekranie. Pacjent jest w stanie sam dostosowywać program do swoich potrzeb;
 • Po zainstalowaniu i aktywowaniu system od razu jest gotowy do pracy. Nie traci się czasu na ustawienia i konfigurację;
 • Za pomocą symboli można tworzyć zdania zawierające czynności i rzeczy związane z życiem codziennym. Możliwe jest formułowanie pytań, próśb, komentarzy jak również tworzenie wypowiedzi odnoszących się do przyszłości, przeszłości jak i teraźniejszości.

Skip to content