Wykorzystanie monitora interaktywnego w zajęciach dydaktycznych w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Tęcza”

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” wykorzystuje w procesie edukacji najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych jakimi są m.in. MONITORY INTERAKTYWNE. Jest to sprzęt dydaktyczny, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

 

Monitor interaktywny wykorzystywany jest podczas zajęć dydaktycznych i służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Wykorzystywane programy multimedialne dostarczają dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych.

 

Monitor interaktywny posiada wiele zalet, spośród których można wymienić:

– możliwość obserwacji, analizy i syntezy zjawisk, obiektów, w tym także niedostępnych w bezpośredniej percepcji, czyli mikoroskopowych i co jest szczególnie istotne jest, to dostrzegalne i wdziane przez wszystkich uczestników zajęć jednocześnie,

– wzbogacanie prowadzonej aktualnie prezentacji o nowe elementy, które powodują wzrost zainteresowania zajęciami,

– możliwość prowadzenia zajęć badawczych, eksperymentów z jednoczesnym wnioskowaniem i zapisywaniem tychże wniosków w formie dostępnej dla dzieci, a także w sposób przez nie ustalony, za pomocą notatek graficznych,

– intuicyjność i łatwość obsługi przez dzieci, które podczas manipulowania ikonami z paska zadań same decydują w jaki sposób wykorzystać możliwości urządzenia.

 

Skip to content