Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” ZAMKNIĘTE do 24.05.2020 r.

‼️ UWAGA ‼️

‼️WAŻNY KOMUNIKAT‼️

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595),

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

POZOSTAJE ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, nauka realizowana jest na odległość w formie zdalnej.

Link do nowelizacji rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Link do pierwotnego rozporządzenia z późniejszymi nowelizacjami (aktami zmieniającymi): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

 
Skip to content