Komunikat dla rodziców/opiekunów podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza”

Drodzy rodzice,

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o możliwości otwarcia przedszkoli i zorganizowania w placówkach zajęć opiekuńczych, chcielibyśmy poinformować, iż Organ Prowadzący – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie wraz z dyrekcją placówki zdecydował iż od dnia 6 maja 2020 r. zajęcia opiekuńcze w przedszkolu nie będą realizowane stacjonarnie w placówce. Podyktowane jest to przede wszystkim dobrem uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność i towarzyszące jej choroby współistniejące są w grupie podwyższonego ryzyka.

Monitorujemy komunikaty wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji, gdy tylko zostanie podjęta decyzja dotycząca rozpoczęcia zajęć opiekuńczych – stacjonarnych będziemy Państwa natychmiast  o tym informować. Aktualnie podejmujemy liczne działania zabezpieczające placówkę na czas powrotu uczniów do Przedszkola.

Nauczyciel oraz terapeuci nadal będą pracować zdalnie, umieszczając materiały na dostępnej dla państwa skrzynce pocztowej. Jak dotychczas pozostają do państwa dyspozycji, Przedszkole umożliwia kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem innych komunikatorów.

Aktualny pozostaje dyżur telefoniczny prowadzony przez psychologa w godzinach od 10.00 do 15.00 – nr. tel. 505 059 915

To dla nas trudny czas, mamy nadzieję, że uda nam się go wspólnie przejść.

Skip to content