Komunikat MEN

Drodzy Rodzice,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało informację z obowiązkami szkoły oraz prawami przysługującymi dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapraszamy do lektury !!!

Skip to content